J7

Trenar: Isabell Hareide
Trenar: Annette Mindresunde Kjølås
Lagleder: Renate Welle Røyr, mob.990 34 988 e-post: renate.royr@mimer.no

Har felles treninger med G7
Laget deltek på minihåndball turneringer i regionen.