Dugnad

6. DUGNAD

6.1 Generelt

I tillegg til treningsavgift er sponsorinntekter og dugnadsarbeid handballgruppa sine viktigaste inntektskjelder. Alle foreldre og føresette som har born med i Stranda Handball og aktive på senior/junior må være med å bidra på dugnadsarbeidet.