J10

Trener: Jarle Myking, epost: jm@norsksjomat.no
Trener: Rita Svorkås, epost: rita@rawreklame.no
Ass.trener: Lene Vongraven
Lagleder: Ragnhild Opheim Gjerde, mob. 904 79 447 epost: ragnhild@gjerde.email

Terminliste: J10