G11

Trenar: Dagfinn Ødegård, e-post: dagfinn.odegard@gjensidige.no
Lagleder: Sverre Hungnes, mob.951 95 735 e-post: sverre@nordvestrevisjon.no

Terminliste: G11