J12

Trenar: Anne Berit Tryggestad, e-post: annebt@xi.no
Trenar: Gro Anita Rjånes, e-post:  grorjaanes@gmail.com
Trenar: Kristin Furset
Lagleder: Anne Korsedal, mob. 454 10 213 e-post: anne.korsedal@gmail.com

Terminliste: J12